Уроци по пиано


Уроците по пиано са един от пътищата за постигане на хармонично развитие на детето и израстването му в пълноценна личност. Съобразени са с възрастта, нивото, личните предпочитания, потребности и интереси на учениците и не на последно място – с психологическите характеристики. Много важен елемент при подрастващите.


Добре дошли!!!


Уроци по пиано София

За мен

Полина Антонова е родена през 1977 в гр. Бургас. Започва обучението си по пиано на петгодишна възраст. През 1996 завършва Средно музикално училище проф. П. Владигеров – Бургас. Започва активната си пианистична изява на 13 годишна възраст солов изпълнител.

Виж повече
Уроци по пиано София

Уроци по пиано

Уроците по пиано са един от пътищата за постигане на хармонично развитие на детето и израстването му в пълноценна личност. Съобразени са с възрастта, нивото, личните предпочитания, потребности и интереси на учениците и не на последно място...

Виж повече
Уроци по пиано София

Репертоар

* Й. С. Бах – Английски сюити № 2 и №3; Прелюдии и фуги – том I – C dur, c moll, D dur, d moll, es moll, G dur, a moll, B dur; Прелюдии и фуги – том IІ C dur, c moll, d moll, a moll, g moll.
* Й. Хайдн – Сонати – F dur, D dur, G dur.
* В. А. Моцарт – Сонати KV 284, KV 310, KV 331...

Виж повече