Преподаване на уроци по пиано София
Преподаване на уроци по пиано СофияПреподаване на уроци по пиано София

Соло пиано


Преподаване на уроци по пиано София* Й. С. Бах – Английски сюити № 2 и №3; Прелюдии и фуги – том I – C dur, c moll, D dur, d moll, es moll, G dur, a moll, B dur; Прелюдии и фуги – том IІ C dur, c moll, d moll, a moll, g moll.

* Й. Хайдн – Сонати – F dur, D dur, G dur.

* В. А. Моцарт – Сонати KV 284, KV 310, KV 331, KV 332, KV 545.

* Л. в. Бетовен – Сонати – оp. 2, №1; op. 13, № 8; op. 27, № 14; op. 53, № 21; op. 101; op. 111.

* Фр. Шуберт – Соната А dur, D 664 (op. 120); Четири импромптюта – D 899 (op.90).

* Ф. Менделсон-Бартолди – Рондо-капричиозо.

* Р. Шуман – Соната №2, op.22, g moll.

* Й. Брамс – Три интермеци op. 118.

* Фр. Шопен – Скерцо №2 оp. 35; Анданте спианато и голям брилянтен полонез Es dur, оp. 22.

* Ф. Лист – „Венеция и Неапол”; Унгарска рапсодия №2.

* Клод Дебюси – „Естампи”.

* М. Равел – Сонатина.

* Е. Сати – Гимнопедии.

* П. Чайковски – Годишни времена.

* С. Рахманинов – Прелюдии  op. 23, № 4, №6; оp.32, № 10.

* Д. Ненов – Етюди №1, №2; „Танц”; „Рондо”; „Миниатюри”; „Ноктюрно”; „Соната”,

* П. Владигеров – Три пиеси оp. 15; Епизоди оp. 36, № 4.


Пиано и оркестър


Преподаване на уроци по пиано София* Й. С. Бах – Концерт за пиано и оркестър d moll.

* В. А. Моцарт – Концерт A dur KV 488.

* Л. в. Бетовен – No. 2, оp. 19; No. 3, оp. 37. 

* Л. в. Бетовен – No. 3, оp. 37. 

* С. Рахманинов – Концерт №1, op.1.

* М. Равел – Концерт в G dur.

* Д. Ненов – „Балада – кончертанте”

* Г. Арнаудов – „Вратите на съня”


Цигулка и пиано


* В. А. Моцарт – Соната за цигулка и пиано №2.

* Л. ван Бетовен – Соната за цигулка и пиано ор. 96, № 10 G dur.

* Л. ван Бетовен – Соната за цигулка и пиано ор. 24, № 5 „Пролетна”.Преподаване на уроци по пиано София

* Ц. Франк – Соната.

* Й. Брамс – Соната оp. 78; оp. 100.

* К. Дебюси – Соната.

* Д. Ненов – Соната.

* В. Заимов – Сонатина.
Флейта и пиано


* Й. С. Бах – Соната №6.

* К. Райнеке – Соната „Ундина”, оp. 167.

* Р. Мужински – Соната. Преподаване на уроци по пиано София

* П. Санкан – Сонатина.

* Ф. Пуленк – Соната.

* С. Лазаров – „Плетеници”.

* М. Данев – Соната.

* Румен Бояджиев –син – „Малката кибритопродавачка”


Туба и пиано


* В. Казанджиев – Соната.


Дуо пиано


* Й. С. Бах – Концерт за две пиана c moll.

* Й. С. Бах – Концерт за две пиана d moll.

* Й. С. Бах – Концерт за две пиана C dur.

* В. А. Моцарт – Соната D dur KV 448.

* Й. Брамс – „Вариации върху тема от Хайдн” за две пиана.

* К. Сен-Санс – Вариации върху тема от Бетовен.

* М. Равел – „Валс”.Преподаване на уроци по пиано София

* К. Дебюси – Сюита за две пиана „Черно и бяло”.

* К. Дебюси – Малка сюита за четири ръце.

* Ф. Пуленк – Капричио.

* М. Инфанте – „Музика от Испания”.

* Д. Мийо – Сюита „Скарамуш”.

* А. Давидов – „Раги и рагхави”

* С. Рахманинов – І-ва и ІІ-ра Сюити за две пиана.

* С. Рахманинов – Прелюд cis moll.Преподаване на уроци по пиано София

* Ат. Атанасов – Сюита из балета „Вятърната мелница”.

* Я. Димитров – „Приумица”.

* Я. Димитров – „Конкуренция”.

* Й. Крушев – Три фрагмента из балета „Хайдушка песен” от Ал. Райчев.

* С. Лазаров – „Фойерверки”.

* С. Лазаров – „Задявка”.